Başarılı Uzman Eğitmenler ve Öğreticiler

slant-separator

Master Özel Ders alanında uzman ve dinamik öğretmenlerden oluşan bir ekiptir. Her öğretmen Milli Eğitim ve Özel Okullar müfredatına hakim ilkokul, ortaokul, lise seviyesindeki öğrencilere özel ders vermek isteyen uzman öğretmenlerimiz ile özel ders almak isteyen öğrencileri bir araya getirmektir.

Öğrencilerimizin içinde bulunduğu bu süreçten üst düzeyde başarı elde etmeleri amacıyla, deneyimli ve dinamik kadromuzla; verimli çalışarak, düzenli ve derinlemesine takip ederek, etkili ve ekonomik olarak sınavlara hazırlanılmasını sağlayacağımızdan emin olmanızı isteriz.

Öğretmenlerimiz LGS.TYT ve AYT Sınavlarında çıkan yeni nesil sayısal mantık muhakeme sorularının çözümlerine hakim ve her öğrenciye seviyesine uygun bir şekilde anlatarak her geçen zamanda öğrencideki gelişmeyi hedeflemektedirler.

testimonial-image

Özel Dersten Daha Fazlası

EĞİTİM KOÇLUĞU

Master Özel Ders, öğrencinin var olan potansiyelini tanımasını sağlamak ve ortaya çıkarmak için eğitim koçluğu modeli oluşturulmuştur. Burada amaç öğrencinin gelişimini sağlamaktır. Rehberlik öğrencinin kendi isteği  esas alınarak yapılan görüşmedir. Çünkü bu sistemde gelişimini sağlamak isteyecek olan öğrencidir ve bu süreçte sorumluluklarını yerine getirmesi gerekir. Koç , öğrencinin yanında olan rehber niteliği taşımaktadır. Öğrencinin kendisini tanımasına, bu süreçte hedef belirlemesine yardımcı olacak görüşmeler ve etkinlikler yapmaktadır. Öğrenci ve koç arasında karşılıklı güven ve gönüllülük üzerine inşa edilen gelişim sürecidir.

Neden Özel Ders

slant-separator

Geleceğin daha parlak, kaliteli olabilmesi için gençlerin küçük yaştan itibaren ders çalışması gerekmez. Birtakım destekler sayesinde üniversite sınavından önce düzenli çalışma ile de gelecek istenen gibi olabilir. Kişi yapmak istediği mesleği tercih edebilir, sırf puanı tuttuğu için istemediği bir alanı tercih etmek zorunda kalmaz. Bunun için ise istikrarlı şekilde destek ile çalışması yeterli olacaktır. TYT & AYT hazırlık kursları, özel ders imkanları, koç desteği ile bu durumlar sağlanabilmektedir. Takviyeye ihtiyaç duyulan konularda ve derslerde destek alınabilir. Elbette sadece üniversite sınavına odaklı değil, okula destek olarak da takviye tercih edilebilir.

Özel ders, öğretmenle öğrenci arasındaki uzaklığı en aza indiren bir öğretim şeklidir.

Özel ders sayesinde en az zamanda daha fazla konu işlenir. Bu nedenle öğrenme verimi yüksektir. Birçok konuyu çok kısa bir zaman zarfında bitirebilmenin kestirme yoludur.

Özel derste her an göz önünde bulunduğunuzdan sürekli motive edilirsiniz. Bu eğitim sistemimizin en zayıf noktalarından birisine çözüm getirmektedir. İlgi alanından uzak öğrenci yeterince motive olamaz; bu da onun derslerden soğumasına ve hatta dersi sevmemesine neden olur. Özel dersle bu soruna etkin bir şekilde çözüm getirilir.

Kafanıza takılan soruyu öğretmeninize her an sorabilirsiniz, yapılan yanlışlar yanı başınızdaki öğretmen tarafından hemen çözülür. Buda öğrenme zevkini ve motivasyonu arttırır. Oysa çoklu eğitimin yapıldığı okul veya dershanede bu yardımı her an alamayabilirsiniz.

Özel ders, öğretmen ve veli arasındaki iletişimi en yüksek noktaya çıkarır. Bu şekilde velinin her hafta düzenli olarak bilgilenmesi sağlanır.

Eğitim Koçluğu

slant-separator

Eğitim koçu öğrencimizin özelliklerini göz önünde bulundurarak bireyin;Okul başarısını takip etme ve arttırmasına, Sınav başarısını takip etme ve yükseltme, Sınavla ilgili kaygılarını minimize etme, Aile içi iletişimde yaşanan sorunların azalması konusunda yardımcı olma, Arkadaş ilişkileri ve sosyal iletişimlerinin sağlıklı gelişimine yardımcı olma, Sosyal ve kültürel sanatsal faaliyetlere karşı ilgisini arttırma ve teşvik etme, İlgi ve yetenekleri tespit ederek etkilemeye çalışmadan mesleki yönlendirme yapma, Etkili çalışma ve sağlıklı yaşam temalı zaman yönetimi için etkin izleme yapma, Özel ders alan öğrenciler için yüksek verim sağlama Misyonu taşımalıdır.

Neden Eğitim Koçluğu ?

Koçluk, öğrencinin gelişimini destekleyen güç birliğidir. Öğrencinin kendini tanımasına, geliştirebileceği alanları farkına varıp bu alanlarla ilgili hedefler belirlemesine, öğrenmeyi öğrenmesine, sorumluluk duygusunu geliştirmesine yardımcı olmak , karşılaşabileceği problemlerle baş etme becerisi kazanmasını sağlamayı amaçlar. Neden eğitim koçluğu? sorusunu ancak bu şekilde cevaplayabiliriz.

Koçluk hizmetinin faydaları nelerdir?

Bireylerde var olan potansiyeli ortaya çıkarmak amaçtır. Özel ders verirken karşılaşılan potansiyelini kullanmama sorununun üzerine giderek burada kişi potansiyelini geliştirir. Öğrencinin özgüveni oluşur ve artar. Performansları olumlu yönde artar ve verimli olurlar. Kişisel gelişimlerini olumlu yönde etkiler. Kendilerini tanır ve yönetmeyi öğrenirler. Öğrenci, hayattan ne beklediğini bilir. Geleceğe yönelik hedefler belirleyerek hayat kalitesini arttırır. Zaman yönetimini öğrenir ve uygular. Hayatını anlamlandırır. Sosyal hayatında olumlu birey olma yolunda ilerler. Hayatlarında ilerlerken küçük hedefler belirleyerek başarılar elde edip verim alırlar. Böylece sürekli gelişim içinde olurlar. Neden eğitim koçluğu bölümünde de açıkladığımız gibi, Öğrenme stilini  öğrenerek kendine uygun öğrenme yöntemi izler, yüksek motivasyonla ders çalışır. Eğitim koçu öğrencinin başaracağına inanmasını sağlayarak tam destek sağlar. İnancını yitirdiği durumlarda müdahale ederek olumlu bakış açısına sahip olmasını sağlar. Doğru sorular sorarak problemlerini belirleyip çözmesine rehberlik eder.

Sorular

 • Ben ne istiyorum?
 • Neleri yapmaktan hoşlanırım?
 • Neler yapabilirim?
 • Nerde olmak istiyorum?
 • Güçlü ve zayıf yanlarım neler?
 • Nerden başlamam gerek?
 • Kendime ne kadar güveniyorum?
 • Hangi mesleği yapmak istiyorum?
 • Sorumluluklarımın farkında mıyım? Sorularının cevaplarını araştırır. 

Koçluğun temel inanışları

 • Kimse hatalı değildir.
 • Baireyin ihtiyacı olan kaynaklar kendisinde mevcuttur.
 • Birey bulunduğu şartlarda en iyi cevabı verecektir.
 • Başarısızlık yoktur. Yaşananlardan geri dönüt vardır.
 • İstediğin cevabı alamadıysan başka çözüm bulabilirsin.

Koçluk süreci nasıldır?

Eğitim koçu, özel ders alan ve ders sırasında eğitim koçluğu ihtiyacı hissedilen öğrenci ve velisiyle  tanışma toplantısı gerçekleştirir. Süreç hakkında bilgi verir. Koçluk sözleşmesini imzalatır. Sözleşmenin örneği öğretmende ve ailede muhafaza edilir.

İşte Bu kadar!

Görüşmenin ne zaman, hangi tarihlerde yapılacağı öğrenciyle birlikte karar verilir. Görüşmeler görüşme odasında gerçekleştirilir. Görüşmeler en az 45 dakika sürmektedir.

Okul Takviye

slant-separator

Okul Takviye

9. ve 10. Sınıflar

9. ve 10. Sınıf müfredatına uygun olarak hazırlanmış öğretim programlarımızla öğrencilerimize önce bilgiler verilir, ardından bu bilgiler örneklendirilir ve örnek sorulardan hareketle anlatılanlar somutlaştırılır. Daha sonra öğrencinin seviyesine uygun kitaplardan ödevlendirme ve bir sonraki derste ödev kontrolü yaparak farklı soru tiplerinin çözümleriyle konuların özümsenmesi sağlanır. Öğrencilerimizin okul hayatında ders bazında karşılaştıkları problemlerin çözümüne profesyonel öğretmenlerimizin desteğiyle katkı sağlanır.

11. Sınıflar

11.Sınıf, hem TYT-AYT öğretiminin hız kazandığı hem de TM, MF, TS gibi alanların seçildiği önemli bir yıldır. Bizler, bu önemin farkındalığıyla öğrencilerimize üniversitelerin kapılarını sonuna kadar açıyoruz. Başarılı bir 11. sınıf öğrencisinin frekansında onlara aktararak, başarılı bir 11. Sınıf geçirmelerini sağlarken, aynı zamanda TYT-AYT eğitiminde de aşama kaydetmesini sağlıyoruz.

12.Sınıf ve Mezun

TYT’ye hazırlanırken birçok ders ve birçok konu öğrencileri beklemektedir. Türkçe&Edebiyat,Matematik, Geometri, Fizik ,Kimya, Biyoloji ve diğer derslerden ek ders alınabilir. Sınavların adı ya da konular değişse bile dinamik ve yeniliğe açık olan, kendini geliştirerek yeni nesil sorularının çözümlerine hakim öğretmenler olduğu için sorunsuz şekilde bu durumlar atlatılır. Akıllarda soru işareti kalmadan sınavlara girilebilir. Bu gruptaki öğrenciler yoğun bir TYT-AYT eğitimi alır. Bu amaçla derslere haziranda başlanır. Anlatılan konularla ilgili olarak yaz ödevlendirmeleri yapılıp tatilin daha verimli geçmesi sağlanır. Ardından Ağustos ayından itibaren ön çalışma, konu anlatım, uygulama ve pekiştirme dersleri TYT ve AYT denemeleri ile desteklenip süreç tamamlanır.

Ortaokul Özel Ders

Ortaokul öğrencisi ile yapılan özel dersler genellikle Matematik, Türkçe, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgisi ve Yabancı Dil üzerine olmaktadır. Bu süreçte alanında uzman öğretmenlerimiz, öğrencilerin derslerini iyi kavramalarına ve başarılı mutlu bir eğitim hayatı sürdürmelerine yardımcı olmaktadırlar. Özel derslerde öğrenci ile okul derslerinin tekrarları yapılıyor, geri kaldığı ya da eksiği olduğu konular varsa üzerinden yeniden geçiliyor. Okul dersleri dışında sınava yönelik çalışmalar yapıyor ise öğrencinin çözdüğü testler üzerinden yanlışları kontrol ediliyor, geçmişte eksik hissettiği konuların tekrarı yapılıyor ve öğrenci ile birlikte sorular çözülüyor. Gerekli olması halinde öğrencinin disipline girebilmesi için özel çalışma programları hazırlanıyor. Olimpiyat çalışması isteyen öğrencilerede yardımcı oluyoruz.

Matematik Özel Ders

Ortaokul matematik derslerinde temel matematik konuları artık tamamlanmış ve daha ileri matematik konularıyla birlikte geometriye yoğunlaşılmaktadır. Sayıları yorumlama ve anlamlandırma matematiğin en önemli noktasıdır. Öğrencilere sayılar ile işlem yapmak farklı ve yeni geldiğinden genellikle matematikten korktuklarını görüyoruz. Aslında çocuklar çok başarılı olma potansiyelleri olsa bile matematiğe karşı geliştirdikleri korku yüzünden o derse karşı bir nefret besliyor olabiliyorlar bu sebeple öğrencinin matematikle tanıştığı ilk yıllarda matematiği sevmesi gelecek eğitim hayatında da matematiği sevmesi konusunda büyük önem taşımaktadır.

 

Matematikte ilkokuldan başlayarak lise dönemine kadar tüm konular birbirinin üzerine konularak devam ettiğinden dolayı çocuğun ortaokulda matematiği iyi kavraması ve eksikleri varsa onları tamamlayarak sağlam temeller atması çok önemlidir.

 

MasterÖzelders  olarak verdiğimiz ortaöğretim özel derslerinde ortaokul öğrencisine matematik konusunda destek vermeyi çok ciddi bir şekilde önemsiyoruz. Amacımız derslerimizde sınav dönemlerinde sınav ağırlıklı çalışarak, geri kaldığı konularda tekrarlar yaparak, öğrencinin seveceği farklı anlatma metotları uygulayarak, ders programı yaparak öğrencinin matematiği sevmesine, anlamasına ve başarılı olmasına yardımcı olunmaktadır.

Türkçe Özel Ders

Ortaokul Türkçe derslerinde öğrenciye Anlam Bilgisi, Yazım Bilgisi ve Dil Bilgisi konularında dersler verilmektedir. MasterÖzelders  olarak biz özel derslerimizde öğrenciye bu dersler ile alakalı olarak öğrencinin geri kaldığı konularda ya da tekrar etmek istediği konularda destek oluyoruz, sınav dönemlerinde sınava yönelik çalışmalar yapıyor ve gerekli olması halinde öğrenci ile birlikte ders programı hazırlıyoruz.

İlkokul Özel Ders

İlkokula öğrencisine yönelik uyguladığımız özel dersler genellikle ders yoğunluğu olarak daha hafif olmaktadır. Özellikle ilkokul 2. sınıfta alınan özel derslerimiz öğrencinin eğitimi ve kitap okumayı sevmesine, , derslere karşı olumsuz ve mutsuz düşüncelere kapılmayıp okulu ve eğitimi sevdirmeye yönelik olmaktadır. Kitap okumanın önemi ve alışkanlığının kazandırılması.resim ve müzik yeteneklerinin gelişimin oluşması ve geliştirilmesi için gereken yönlendirmenin yapılması.görsel zekanın gelişimi için uygun meteryallerin kullanılmasını sağlamak.

İlkokul 3. sınıf ve 4. sınıf dönemlerinde artık Matematik, Türkçe ve diğer derslerin de daha ciddi işlenmeye başlanmasıyla birlikte öğretmenlerimiz, öğrencilerin derslerini iyi kavramalarına ve başarılı bir eğitim hayatı sürmelerine dikkat ediyorlar. Bu süreçte öğrenci ile okul derslerinin tekrarları yapılıyor, geri kaldığı ya da eksiği olduğu konular varsa üzerinden yeniden geçiliyor. Çalışma programı yapılıp, eğitim konusunda disipline girmesine yardımcı olunuyor.

Tüm olanaklarımızdan yararlanmak için hemen ;

İLETİŞİME GEÇİN!